Actueel

  • Nieuw parkeerbeleid ADRZ Goes

Vanaf 22 januari 2018 mogen er geen auto's meer rijden tot aan de luifel bij de ingang van het ziekenhuis.

Om patiënten en bezoekers af te kunnen zetten is er een kort parkeren zone gemaakt met daarbij een overkapping waaronder verschillende bankjes zijn geplaatst.

Klanten die gebruik maken van de Regiotaxi worden voortaan afgezet bij een overkapping om vervolgens door servicemedewerkers van het ADRZ van en naar de ziekenhuisingang te worden gebracht.

Via de gemeenten in de Oosterschelderegio en de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland zijn er inmiddels vele klachten ingediend. 

Deze klachten zijn ook voorgelegd aan het bestuur van het ADRZ met het verzoek om de klachten op te lossen.

Wanneer u zelf tegen problemen met dit parkeerbeleid aanloopt kunt u zich richten tot het ADRZ.