(Corona) Nieuws

Vanaf 28 april wordt de openingstijd van de regiotaxi aangepast naar 22:00 uur. Dit i.v.m. het opheffen van de avondklok.

 

Extra coronamaatregelen vervoer regiotaxi vanaf 15 februari 2021.

Door de dreiging van de Britse variant van het coronavirus, zijn strengere regels voor de regiotaxi opgesteld op basis van adviezen van OMT, RIVM en GGD.

Voor uw eigen veiligheid, de veiligheid van de chauffeur en van uw medereizigers, wordt het verplicht om een medisch mondkapje te dragen. Een medisch mondkapje type II of IIR kunt u bij de apotheek of via internet verkrijgen. Zonder een dergelijk mondkapje kunt u worden geweigerd. Deze maatregel gaat in op 15 februari.

 

Overige bijzonderheden:

 • In de taxi worden minder klanten tegelijk vervoerd;
 • De gemeentelijke vervoerscentrale  kan u vragen uw reistijden aan te passen  i.v.m. het aantal beschikbare voertuigen en chauffeurs. Zeker wanneer er sprake is van indicaties zoals “voorin” of “geen taxibus” bijvoorbeeld.
 • Kamer – kamer begeleiding is niet toegestaan. Chauffeurs mogen niet naar binnen bij de reiziger of op de bestemming.
 • U mag niet reizen als u corona-gerelateerde klachten heeft;
 • Vanwege de avondklok rijdt de taxi van 7 uur ’s ochtends tot 8 uur ’s avonds;
 • U dient uw taxirit minimaal 2 uur van tevoren te bestellen en voor medische afspraken en vaccinatie graag nog eerder. 

 Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland via telefoonnummer (088) 235 80 50.

 

Maatregelen verder versoepeld.

Per 1 juli zijn een 2 tal eerder genomen maatregelen verder versoepeld:

 • Het vervoer van scootmobielen is weer toegestaan;
 • Er morgen weer meer dan 4 reizigers in een personenbus worden vervoerd.

De overige eerder genomen maatregelen blijven nog van kracht.

 

Maatregelen WMO –vervoer verder versoepeld.

Per 15 juni worden de volgende voorwaarden waaronder het WMO- vervoer 1 juni werd opgestart verder versoepeld:

 • De voor aanmeldingstijd voor ritten wordt teruggebracht van 24- naar 2 uur.
 • Per voertuigtype mogen er meer reizigers gelijktijdig worden vervoerd: in plaats van 2 mogen er nu 4 reizigers in een bus en 2 reizigers in een personenauto worden vervoerd.
 • De openingstijd van de Regiotaxi Oosterschelde in de avond wordt verruimd van 19:00 naar 22:00
 • Het dragen van mondkapjes in alle voertuigen blijft verplicht.
 • Het vervoer van scootmobielen en speciale vervoersindicaties blijft vooralsnog niet mogelijk

 

Wmo-vervoer onder voorwaarden weer opgestart per 1 juni

Nu de samenleving geleidelijk weer op gang komt, neemt de vraag naar Wmo-vervoer sterk toe. Daarom is het vanaf 1 juni voor Zeeuwse pashouders weer mogelijk om - onder voorwaarden - gebruik te maken van Wmo-vervoer. In verband met de coronacrisis kon men vanaf 25 maart alleen gebruik maken van Wmo-vervoer voor strikt noodzakelijke ritten: bezoeken aan huisarts, ziekenhuis of supermarkt.

Uiteraard worden er in het Wmo-vervoer de nodige beschermende maatregelen getroffen, te meer ook omdat de 1,5-meter afstand in een voertuig onmogelijk te realiseren is. Zo moeten chauffeur en passagier beiden een mondkapje dragen. Voor de passagier geldt dat deze zelf voor een niet-medisch mondkapje moet zorgen. Omdat er per personenvoertuig slechts één klant kan worden vervoerd (per bus twee klanten) en er geen extra capaciteit aan voertuigen en chauffeurs beschikbaar is, gelden onderstaande voorwaarden:

 • Er worden alleen ritten gereden tussen 7.00 en 19.00 uur.

Hierdoor kan de beschikbare capaciteit die normaal gesproken in de avond wordt ingezet verplaatst worden naar de (mid)dag.

 • De vooraanmeldtijd voor het bestellen van een rit bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVZ) wordt aangepast van een uur naar minimaal 24 uur.

Door het verruimen van de vooraanmeldtijd kan er vooruit worden gepland en is er beter inzicht in de nog beschikbare vervoerscapaciteit voor de volgende dag. Hierdoor heeft de klant ook vroegtijdig helderheid over de mogelijkheid om te reizen en kunnen ook alternatieve reistijden door de GVZ worden aangeboden.

 • Er vindt prioriteitsstelling plaats op ritboekingen en planning.

(Medisch) noodzakelijke ritten krijgen altijd voorrang.

 • Specifieke vervoersindicaties zijn vooralsnog niet mogelijk.

Dit eerder genomen besluit blijft vooralsnog van kracht. Het gaat daarbij om indicaties als: voorin taxi, geen bus en kamer-tot-kamer vervoer.

In Zeeland maken ruim 15.000 mensen gebruik van Wmo-vervoer. Zij hebben op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning van de gemeente een indicatie gekregen en zijn in het bezit van een Wmo-vervoerspas.