WMO vervoer

Voor wie is het Wmo-vervoer?

Het Wmo-vervoer is bedoeld voor inwoners van de Oosterschelderegio die op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning van de gemeente een indicatie hebben gekregen.

 

Om in aanmerking te komen voor een indicatie Wmo-vervoer geldt, dat aangetoond moet worden dat iemand op grond van aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek niet kan reizen met het openbaar vervoer of het  OV op grond hiervan niet kan bereiken.   

Om dit vast te stellen, zal in de meeste gevallen een medisch onderzoek door een onafhankelijk arts plaatsvinden. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij het Wmo-loket van de gemeente. Voor telefonummer klik hier.

 

Hoe werkt dit Wmo-vervoer?

 

Als u via de gemeente een indicatie voor het Wmo-vervoer heeft ontvangen kunt u gebruik maken van de Regiotaxi-Oosterschelde. Via het servicenummer van de Regiotaxi of via de website kunt u minimaal één uur van te voren een rit boeken. Reizen met de Regiotaxi is mogelijk tussen 7.00 en 23.00 uur.

Per rit mag u met de Regiotaxi maximaal 30 kilometer tegen het Wmo-vervoerstarief reizen. Wel moet het vertrek-of eindpunt van de rit binnen de Oosterschelderegio liggen.

 

Wilt u verder dan 30 kilometer reizen dan kan dit tegen een gereduceerd taxitarief *. Een andere mogelijkheid is om uw reis via het bovenregionale vervoerssysteem VALYS te regelen (tel. 0900-9630 of via https://www.valys.nl/).

 

Als Wmo-pashouder mag er per rit maximaal 1 persoon met u meereizen. De meereizende betaalt een aangepast tarief (voor tarievenlijst klik hier)

Indien begeleiding tijdens de rit noodzakelijk is, moet er een begeleider meereizen. Deze begeleider reist gratis mee. Hiervoor is wel een extra indicatie nodig. Deze kunt u bij de gemeente aangvragen

 

Wat kost Wmo-vervoer

Om gebruik te kunnen maken van de Regiotaxi voor Wmo-vervoer heeft u een vervoerspas nodig van uw gemeente.

Voor een rit betaalt u een basistarief van € 1,23  en verder € 0,29 per afgelegde kilometer. Als Wmo pashouder kunt u jaarlijks 2000 kilometer tegen het gereduceerde tarief reizen. Hierboven betaalt u een hoger tarief

Voor de Wmo-pashouders geldt dat de kosten van de Westerschelde-tunnel voor rekening van de klant komen.

 

Wat moet u verder nog weten?

Voor het reizen met de Regiotaxi gelden een aantal algemene regels, bedoeld om de veiligheid en het reiscomfort van u en uw medereizigers te garanderen. Klik hier voor een overzicht van de algemene regels.  Deze zijn onverminderd van toepassing op het Wmo-vervoer